شركت تعاوني توليد كنندگان صنايع پلاستيك و ملامين يزد در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و توسعه فرهنگ تعاوني و در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات مورد نياز و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات
( ادامه مطلب )تعداد بازدید : 2152
معرفي سيستم مديريت فروش تعاونيهاي پلاستيك در اتحاديه توليد كنندگان
( ادامه مطلب )تعداد بازدید : 622
قيمتهاي بروز شده تهران در تاريخ 20 دي 96 ساعت14
( ادامه مطلب )تعداد بازدید : 691
عناوين آخرين اخبار و اطلاعات صتعت پلاستيك را مي توانيد روي صفحه اصلي ملاحظه كنيد.
( ادامه مطلب )تعداد بازدید : 2184